velikost textu

Regulation of LAT trafficking to the plasma membrane

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regulation of LAT trafficking to the plasma membrane
Název v češtině:
Regulace cílení proteinu LAT do plazmatické membrány
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anastasia Rakhimbekova
Vedoucí:
Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
207355
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
LAT, funkční motivy proteinu, rozřazování proteinů v buněčných membránách, plazmatická membrána, Golgiho aparát
Klíčová slova v angličtině:
LAT, functional motifs, protein sorting, plasma membrane, Golgi apparatus
Abstrakt:
Abstrakt Linker pro aktivaci T buněk je palmitoylovaný transmembránový adaptorový protein, který je exprimován ve většině imunitních buněk, ale ne v nematurovaných a maturovaných B buňkách. Tento protein hraje důležitou roli v aktivaci a maturaci T buněk. LAT je syntetizován v endoplazmatickém retikulu. Cílení linkeru pro aktivaci T buněk do plazmatické membrány je kontrolováno různými determinanty – vlastnostmi transmembránové domény a strukturními motivy v intracelulární části proteinu. Některé z těchto determinantů jsou důležité pro posttranslační modifikaci, export z Golgiho aparátu a je možné cílení do membránových mikrodomén, zatímco jiné interagují s COPII mašinérií a zprostředkují proteinový export z endoplazmatického retikula nebo cílení do endozomů. Klíčová slova: LAT, funkční motivy proteinu, rozřazování proteinů v buněčných membránách, plazmatická membrána, Golgiho aparát
Abstract v angličtině:
Abstract Linker for activation of T cells is a palmitoylated transmembrane adaptor protein, which is expressed in most of immune cells, but not in immature and mature B cells. It plays an important role in T-cell activation and maturation. LAT is synthesized in the endoplasmic reticulum. Its sorting to the plasma membrane is controlled with various determinants, such as properties of the transmembrane domain and structural motifs in the intracellular part of the protein. Some of those determinants are important for posttranslational modifications, export from the Golgi apparatus and, probably, membrane microdomain targeting, while others interact with COPII machinery and mediate protein export from the endoplasmic reticulum or targeting to endosomes. Keywords: LAT, functional motifs, protein sorting, plasma membrane, Golgi apparatus
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastasia Rakhimbekova 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anastasia Rakhimbekova 107 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anastasia Rakhimbekova 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D. 123 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 152 kB