velikost textu

Příprava preptinu, peptidu sekretovaného beta buňkami, a jeho vliv na sekreci insulinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava preptinu, peptidu sekretovaného beta buňkami, a jeho vliv na sekreci insulinu
Název v angličtině:
Preparation of preptin, a peptide secreted from pancreatic islet beta cells, and its effect on insulin secretion
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Denisa Zrubecká
Vedoucí:
RNDr. Mgr. Lenka Žáková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Helena Dračínská, Ph.D.
Id práce:
207284
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
preptin, insulin, IGF, IGF-1R, IR-A, pankreas
Klíčová slova v angličtině:
preptin, insulin, IGF, IGF-1R, IR-A, pancreas
Abstrakt:
Abstrakt Slinivka břišní vylučuje řadu látek podílejících se na regulaci fyziologických procesů v organismu. Po dlouhou dobu se vědělo, že beta buňky slinivky vylučují insulin. Spolu s ním vylučuje ale i další látky, mezi nimi mnoho peptidů, jako jsou insulinu podobné růstové faktory IGF, kratší peptidy jako amylin a jiné. Ve směsi těchto peptidů produkovaných slinivkou byl v roce 2001 skupinou Ch. Buchananové z Univerzity v Aucklandu identifikován peptid dlouhý 34 aminokyselin, které sekvencí přesně odpovídají části proformy insulinu podobného růstového faktoru 2 (pro-IGF-2). Tento peptid byl nazván preptin. Následně bylo zjištěno, že preptin má pozitivní vliv na proliferaci osteoblastů a že zesiluje sekreci insulinu z beta buněk v přítomnosti glukosy. V současnosti je aktivně studován zejména jeho vliv na proliferaci kostních buněk za účelem možného využití v léčbě osteoporózy. Tato práce se soustředí na přípravu a charakterizaci lidského a potkaního preptinu a také jejich dvou fragmentů obsahujících aminokyseliny 1-16 a 17-34 syntézou peptidů na pevné fázi. Další část je zaměřena na testování vlivu potkaního preptinu a jeho fragmentů na sekreci insulinu v linii potkaních beta buněk INS-1E. Součástí práce jsou také vazebné testy lidského preptinu a jeho fragmentů na insulinový receptor a IGF-1 receptor provedené na základě kompetice mezi preptinem a radioaktivně značeným lidským insulinem, respektive radioaktivně značeným IGF-1 o vazbu na receptor. Klíčová slova: preptin, insulin, IGF, IGF-1R, IR-A, pankreas
Abstract v angličtině:
Abstract in English Pancreas is an endocrine tissue which affects many physiological processes in organism. It has been known for a long lime that the pancreatic beta cells secret insulin. However, there are more hormones and substances secreted from the beta cells, mainly peptides such as insulin-like growth factors IGF, shorter peptides like amylin and many more. Some of them have not been even identified. Among these pancreatic products Ch. Buchanan’s group from Auckland University, New Zeland identified 34 amino acids long peptide called preptin in 2001. Its amino acid sequence is identical with part of the preform of insulin-like growth factor 2 chain. It has been discovered that preptin has effect on osteoblast proliferation and insulin secretion. Nowadays preptin is being studied like a potential osteoporosis cure thanks to its increasing effect on osteoblasts proliferation. This thesis describes preparation and characterization of human and rat preptin and their two fragments (which contain amino acids 1-16 and 17-34) using solid-phase synthesis. The aim of the thesis is to test effects of rat preptin and its two fragments on insulin secretion in pancreatic beta cell line INS-1E. Part of the thesis is focused on binding assays of human preptin and its two fragments to IGF-1 receptor and also to insulin receptor. These assays are based on the competition between preptin and radioactively marked human insulin or radioactively marked IGF-1 to the binding sites of the receptors. Keywords: preptin, insulin, IGF, IGF-1R, IR-A, pancreas (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Zrubecká 3.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Zrubecká 359 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Zrubecká 360 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Mgr. Lenka Žáková, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Helena Dračínská, Ph.D. 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Denisa Zrubecká 550 kB