velikost textu

Vliv žákovské samosprávy na rozhodování ředitele základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv žákovské samosprávy na rozhodování ředitele základní školy
Název v angličtině:
The influence of the pupil self-government on the decisions of the elementary school director
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Dalibor Neckář
Vedoucí:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Oponent:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Id práce:
206854
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Žákovská samospráva, žákovský/školní parlament, rozhodování, ředitel základní školy, komunikace
Klíčová slova v angličtině:
Pupil self-government, pupil/school parliament, decision-making, director of elementary school, communication
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dalibor Neckář 965 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Eva Urbanová 334 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jindřich Kitzberger 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB