velikost textu

Předškolní vzdělávání v kontextu demografického vývoje v městské části Praha-Kolovraty

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předškolní vzdělávání v kontextu demografického vývoje v městské části Praha-Kolovraty
Název v angličtině:
Pre-school education in the context of demographic development in the city distrikt Prague-Kolovraty
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Petra Dynybilová
Vedoucí:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
206851
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Demografický vývoj, předškolní vzdělávání, územní rozvoj, Metropolitní plán, časové řady.
Klíčová slova v angličtině:
Demographic Development, Preschool Education, Territorial Development, Metropolitan Plan, Time Series.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Petra Dynybilová 1.28 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Eva Urbanová 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 415 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB