velikost textu

Ochrana osobních údajů zaměstnanců mateřských škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana osobních údajů zaměstnanců mateřských škol
Název v angličtině:
Privacy protection of employees personal data in kindergartens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Daniela Dostalíková
Vedoucí:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Oponent:
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Id práce:
206849
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Osobní údaje, GDPR, zaměstnanec, zpracování osobních údajů
Klíčová slova v angličtině:
Personal data, GDPR, employee, processing of personal data
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Daniela Dostalíková 919 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Eva Urbanová 337 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 520 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB