velikost textu

Inteligentní křižovatka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inteligentní křižovatka
Název v angličtině:
Smart Traffic Intersection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Věra Škopková
Vedoucí:
prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Libor Forst
Id práce:
206620
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Umělá inteligence (IUI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hledání cest, multi-agentní systémy,
Klíčová slova v angličtině:
path finding, multi-agent systems
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvrhování průjezdů autonomních vozidel inteligentní křižovatkou. Jsou zde popsány existující návrhy na řešení tohoto problému, rozebrány různé přístupy, jak je možné k problému křižovatky teoreticky přistupovat, a je vybrán jeden konkrétní přístup, na jehož základě je navržen deklarativní model pro řešení problému křižovatky. Následně je tento model použit pro provedení teoretických experimentů, které testují propustnost a kvalitu cest v křižovatkách popisovaných různými grafy. Poté jsou tyto teoretické plány překládány na akce pro reálné roboty a spouštěny na nich. Je přitom sledována míra desynchronizace jednotlivých robotů a úspěšnost provádění těchto plánů z pohledu počtu kolizí. Jelikož přímé provádění teoretických plánů na reálných robotech není příliš úspěšné, jsou zde popsána vylepšení překladu jednotlivých akcí, s nimiž dokážou roboti plány provádět úspěšněji.
Abstract v angličtině:
This thesis is concerned with the problem of planning paths for autonomous cars through a smart traffic intersection. In this thesis, we describe existing concepts for solving this problem and discuss the possibilities of approaching intersection problems theoretically. Then, we choose one specific approach and design a declarative model for solving the problem. We use that model to perform a series of theoretical experiments to test the throughput and the quality of intersection paths described by different graphs. After that, we translate theoretical plans to actions for real robots and run it. In these experiments, we measure the degree of robots desynchronization and performance success of the plans based on the collision rate. We also describe how to improve action translation to achieve better performance than that for real robots following the straightforward plans.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Škopková 2.22 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Věra Škopková 65.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Škopková 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Škopková 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Libor Forst 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. 152 kB