velikost textu

Uzavírání adhezních smluv podnikatelem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uzavírání adhezních smluv podnikatelem
Název v angličtině:
Boilerplate contracts made by an entrepreneur
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petr Válek
Vedoucí:
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D.
Id práce:
206574
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Adhezní smlouvy, formulářové smlouvy, doložky, smluvní svoboda, slabší smluvní strana, podnikatel
Klíčová slova v angličtině:
Contracts of adhesion, Standardize form of a contract, clauses, freedom of contract, weaker contractual party, entrepreneur
Abstrakt:
Uzavírání adhezních smluv podnikatelem Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem uzavírání adhezních smluv podnikatelem. Jedná se o takové smlouvy, kdy slabší smluvní strana nemá skutečnou příležitost ovlivnit základní podmínky oné smlouvy, a je v procesu kontraktace omezena na její přijetí či odmítnutí. V této práci se věnuji podrobně problematice adhezních smluv s důrazem na specifika jejich uzavírání podnikatelem a s tím souvisejícími nedostatky právní úpravy. V závěru práce se pojednává o přínosnosti tohoto institutu a jeho možného novelizace do budoucna. Klíčová slova Adhezní smlouvy, formulářové smlouvy, doložky, smluvní svoboda, slabší smluvní strana, podnikatel
Abstract v angličtině:
Entering into contracts of adhesion by entrepreneur Abstract This thesis is focused on the topic of entering into contracts of adhesion by entrepreneur. It is an agreement that allows one party no bargaining power, typically to the weaker party and though is limited only to accept it or to reject it. In this thesis I pursue to describe problematics of adhesional contracts in detail focusing on specifics related to entrepreneur and possible lack of legislation. At the end of this thesis i describe the benefits of this institute and it’s possible future evolution. Key Words Contracts of adhesion, Standardize form of a contract, clauses, freedom of contract, weaker contractual party, entrepreneur
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Válek 836 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petr Válek 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petr Válek 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. 291 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Liška, LL.M., Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 154 kB