velikost textu

Beer Consumption Patterns in Europe

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Beer Consumption Patterns in Europe
Název v češtině:
Evropské vzorce spotřeby piva
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vladimír Zobal
Vedoucí:
prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dominika Špolcová
Id práce:
206526
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Pivo, Víno, Lihoviny, Chování Spotřebitelů, Poptávka po Pivu, Pivní Země, Behaviorální Ekonomie
Klíčová slova v angličtině:
Beer, Wine, Spirits, Consumption Patterns, Beer Demand, Beer Drinking Countries, Behavioral Economics
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se snaží ověřit a kvantifikovat vztah mezi mikroekonomickými, makroekonomickými a sociálními rysy jednotlivých zemí a roční spotřebou piva na hlavu. Pro zhodnocení a zaznamenání odlišností v chutích jednotlivých skupin zemí je použit koncept ’pivních’, ’vinných’ a ’lihovinových’ národů. V první řadě je za pomoci technik pro analýzu panelových dat vyhodnocen obecný model pokrývající všechny Evropské země v rozmezí let 2000 a 2013. Výsledky a poznatky z tohoto obecného modelu jsou dále použity jako základ pro stavbu specifického modelu pro Českou republiku. Česká republika je známa pro svou dlouhodobě nejvyšší spotřebu piva na hlavu, přesto podíl piva vypitého v pohostinství zaznamenává dlouhodobě klesající tendenci. Všechna data použita pro tuto práci jsou kumulována na roční bázi na úrovni jednotlivých zemí. Pivo, Víno, Lihoviny, Chování Spotřebitelů, Klíčová slova Poptávka po Pivu, Pivní Země, Behaviorální Ekonomie E-mail autora Vladimir.Zobal@gmail.com E-mail vedoucího Karel-Janda@seznam.cz 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis intends to verify and quantify relationship between microeconomics, macroe- conomics and social variables with annual beer consumption per capita. To assess dif- ferences in tastes in groups of countries, the concept of beer, wine and spirit drinking countries is used to separate the influences. Firstly, the general model for all European countries is estimated with the use of panel data techniques on data from 2000 to 2013. The results and findings from the first model are subsequently used as a building blocks for specific model for The Czech Republic. The Czech Republic has over a long period the highest annual consumption per capita. Still the share consumed in hospitality expe- riences persistent downward trend. All data are collected on annual basis and with only country-aggregated level of detail. Beer, Wine, Spirits, Consumption Patterns, Keywords Beer Demand, Beer Drinking Countries, Be- havioral Economics Author’s e-mail Vladimir.Zobal@gmail.com Supervisor’s e-mail Karel-Janda@seznam.cz 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vladimír Zobal 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vladimír Zobal 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vladimír Zobal 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Karel Janda, M.A., Ph.D. 342 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dominika Špolcová 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB