velikost textu

Náhodné procházky na sítích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Náhodné procházky na sítích
Název v angličtině:
Random walks on networks
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Xaver Gubáš
Vedoucí:
RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
Id práce:
206517
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Finanční matematika (MFMAT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reverzibilní Markovský řetězec, náhodná procházka na grafu
Klíčová slova v angličtině:
reverzible Markov chain, random walk on a graph
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Xaver Gubáš 721 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Xaver Gubáš 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Xaver Gubáš 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 152 kB