velikost textu

Profylaktické podávání antibiotik u plánovaných operačních výkonů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Profylaktické podávání antibiotik u plánovaných operačních výkonů
Název v angličtině:
Prophylactic administration of antibiotics to planned surgery
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Lieblová
Vedoucí:
PhDr. Hana Svobodová
Oponent:
Ing. Petra Nehodová
Id práce:
206487
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVSK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Lieblová 1.57 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Svobodová 215 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Nehodová 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB