velikost textu

Žena a housle - problematika hudební pedagogiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Žena a housle - problematika hudební pedagogiky
Název v angličtině:
The Woman and The Violin - Problems in the Pedagogy of Music
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Šárka Trávníčková
Vedoucí:
prof. Jiří Tomášek
Oponenti:
doc. MgA. Marka Perglerová
PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
Id práce:
20643
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Může být zajímavé sledovat roli muže a ženy ve společnosti, srovnávat postavení muže a ženy z hlediska historického vývoje a z hlediska společenských zvyků nebo norem, ať už daného období či určité vrstvy lidí. Tato otázka, myslím tím otázku neustálého podvědomého soutěžení žen s muži a naopak, se spolu s proměnami a vývojem společnosti měnila také. Podívejme se na doby, kdy bylo nemyslitelné, aby se žena jakkoliv angažovala např. v politice nebo veřejném životě vůbec, a naopak časové úseky v historii, kdy se osoba ženy stávala čímsi svátým a uctívaným, kultem zrození nového života. Jak již naznačuje název mé diplomové práce, chtěla bych zmapovat přínos žen v určité profesní oblasti, dokonce ve velice specifické oblasti, a tou je houslové umění. Pojem houslové umění je ovšem poněkud široký, je možné s ním spojovat výrobu houslí, tedy houslařství, činnost pedagogickou a činnost ryze praktickou, hru na housle. Právě činnosti pedagogické a praktické, tedy samotné hře na housle, se chci ve své práci věnovat a přiblížit tak úsilí žen houslistek v celé historii houslového umění. Mým záměrem však v žádném případě není vytvořit práci s neustálým poukazováním na jakési rozdíly v možnostech seberealizace mužů a žen, nebo dokonce s podtextem nerovnoprávnosti mezi muži a ženami, i když jisté zažité společenské normy a mnohdy i předsudky v této otázce existují. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
My diploma thesis, „Woman and violin - problems o f musical pedagogy“, deals with women’s contribution to violin arts as a certain profession area. It specializes in both its educational and purely practical function, represented by playing the violin itself. It is bringing closer the effort o f female violinists throughout the whole violin arts history. This work is divided into several parts. The firts one deals with the development and history o f world’s female violinists1 activities before the beginning o f the „recording period“ - up to the begining of the twentieth century (Wilma Maria Neruda, Teresa Milanollo, Teresina Tua and others). Furthermore, this work is also focusing on world’s female violinists occuring after the beginning of the „recording time - from the beginning of the twentieth century up to the present - mentioning Maud Powel, Marie Hall, Erica Morini, Ginette Neveu, Ida Haendel, Kyung Wha Chung, Anne-Sophie Mutter and others. The second part tells about the Czech female violinists throughout the history up to the present - referring to Kitty Červenková, Marie Hlouňová, Bedřiška Seidlová, Nora Grumlíková, Hana Kotková, Gabriela Demeterová and others. The third part analyses the problem of pedagogy and psychology in the violin play studies. It concentrates on topics such as teacher’s personality and qualities, eligibity for playing the violin, child’s personality, pupils1 qualities, differences between male and female pedagogues and differences between girls and boys in the process o f learning to play the violin. This thesis does not necessarily aim at its completeness, but it is trying to map over the history of women’s activities in the area of violin arts from the beginning to the present with the focus on violin pedagogy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Šárka Trávníčková 23.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Šárka Trávníčková 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Šárka Trávníčková 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Jiří Tomášek 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Marka Perglerová 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D. 251 kB