velikost textu

Effects of the Brexit referendum on the Common Security and Defence policy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effects of the Brexit referendum on the Common Security and Defence policy
Název v češtině:
Vliv referenda Brexit na společnou bezpečnostní a obrannou politiku Evropské unie
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Niclas Schlecht
Vedoucí:
Aliaksei Kazharski, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
206417
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní bezpečnostní studia (ISSA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Evropská unie; Spojené královstvi; CSDP; Liberalismus; pravidla bezpečnosti; obrana; Brexit
Klíčová slova v angličtině:
European Union; United Kindom; CSDP; liberalism; security policy; defence; Brexit
Abstrakt:
Abstract in Czech Společná bezpečnostní a obranná politika (SBOP) ztělesňuje touhu EU být klíčovým hráčem v globální bezpečnosti. S Brexitem ztrácí SBOP svou největší vojenskou sílu a jednoho z hlavních poplatníků za bezpečnost. Tato práce zkoumá, jakým způsobem se EU zabývala referendem o Brexitu a jak se vyvíjela SBOP. Poskytuje hodnocení o politikách souvisejících se SBOP a posuzuje, do jaké míry lze vysledovat jejich nový vývoj po referendu o Brexitu a jak je ovlivňují domácí voliči členských států EU. Práce ukazuje, že odchod Velké Británie otevřel SBOP nové možnosti rozvoje, které nebyly plně využívány kvůli různým domácím omezením v členských státech EU.
Abstract v angličtině:
Abstract in English The Common Security and Defence Policy (CSDP) epitomizes the EU’s aspirations to be a key actor in global security. With the Brexit the CSDP looses its biggest military power and one of its major payers. This thesis assesses how the EU dealed with the Brexit referendum and how the CSDP developed. It provides evaluation of the CSDP- related policies and asses the degree to which new developments can be traced back to the Brexit referendum and how they are infected by domestic constituencies in the EU Member States. The thesis shows that the exit of the UK gave the CSDP new possibilities to develop, that were not fully used due to domestic constraints of EU Member States.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Niclas Schlecht 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Niclas Schlecht 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Niclas Schlecht 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Aliaksei Kazharski, Ph.D. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 176 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB