velikost textu

Porovnání mužského a ženského týmu ledního hokeje v Kladně

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání mužského a ženského týmu ledního hokeje v Kladně
Název v angličtině:
Comparison of the male and female ice hockey team in Kladno
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Jančová
Vedoucí:
PaedDr. Ladislav Pokorný
Oponent:
PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Id práce:
206394
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lední hokej, muž, žena, Kladno
Klíčová slova v angličtině:
ice hockey, man, woman, Kladno
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Jančová 1.3 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Ladislav Pokorný 418 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 540 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB