velikost textu

Parameter choice in portfolio optimization problems based on out-of-sample performance

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Parameter choice in portfolio optimization problems based on out-of-sample performance
Název v češtině:
Volba parametru v úlohách optimalizace porftolia na základě testovacích výnosů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Vaňková
Vedoucí:
RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
Konzultant:
Sebastiano Vitali, Ph.D.
Id práce:
206370
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Finanční matematika (MFMAT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
optimalizace portfolia, výnos a riziko portfolia, rizikový parameter
Klíčová slova v angličtině:
portfolio optimization, mean-risk criterion, risk parameter
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce zkoumá tři optimalizační modely s využitím metody posuvného okna. Tyto modely se zakládají na maximalizaci zisku a minimalizaci rizika. V těchto modelech se uvažují dvě statistiky: očekávaná hodnota a míra rizika. Analyzované míry rizika v této práci jsou rozptyl, Conditional Value-at-Risk na daném konfidenčním intervalu a Mean Absolute Deviation. Modely jsou testovány na reálných datech amerických akcií desíti společností v časovém rozmezí 20 let: od 30.1.1999 do 30.1.2019. Cílem této práce je identifikace nejlepšího nastavení uvažovaných parametrů ve zmíněných modelech.
Abstract v angličtině:
Abstract: This thesis investigates three optimization models using the rolling window method. These models are based on maximizing profits and minimizing risk. Two statistics are considered in the models: expected value and a risk measure. Risk measures analyzed in this thesis are: the variance, the Conditional Value-at-Risk at a specified confidence level, and the Mean Absolute Deviation. Models are tested on the real US stock data of ten companies in the time period of twenty years: from January 30th, 1999 to January 30th, 2019. The aim of this thesis is to analyze these models using the rolling window method and to investigate its sensitivity towards changes in the values of several parameters in order to identify the best parameter setting.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Vaňková 11.33 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Vaňková 29 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Vaňková 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Vaňková 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 551 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 152 kB