velikost textu

Delineating pain and fear engrams in the prefrontal cortex

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Delineating pain and fear engrams in the prefrontal cortex
Název v češtině:
Vymezení bolesti a paměťových stop strachu v prefrontální kůře
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kristýna Ludínová
Vedoucí:
PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.
Oponent:
Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc.
Id práce:
206351
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
11. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
bolest; DREADD; mozek; paměť; paměťová stopa; prefrontální kůra; strach
Klíčová slova v angličtině:
brain; DREADD; engram; fear; memory; pain; prefrontal cortex
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Kristýna Ludínová Školitel: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. Externí školitelé: Dr. Manfred Oswald, Prof. Dr. Rohini Kuner Název diplomové práce: Vymezení bolesti a paměťových stop strachu v prefrontální kůře Bolest je komplexní proces zahrnující aktivaci různých mozkových center. Dle dostupných výsledků ze zobrazovacích metod na lidech a hlodavcích, mediální prefrontální kůra , patří mezi oblast, která je konstitutivně aktivovaná během bolesti. Mediální prefrontální kůra zpracovává funkčně rozdílné procesy jako bolest, emoce, rozhodování, pozornost, avšak její přesná role a souvislost ve vnímání bolesti a jiných procesech není známa. Naším cílem bylo vymezení, jak se strach (emoce) a bolest manifestují na buněčné úrovni. S použitím značení závislého na aktivitě jsme testovali, zda jsou soubory buněk v mediální prefrontální kůře aktivované bolestí odlišné od souborů buněk aktivovaných strachem. Zkoumali jsme potenciální využití DREADDs (konstruované receptory výhradně aktivované konstruovaným aktivátorem) pro testovaní funkční role prefrontální kůry v bolesti a ve strachu. Naše výsledky umožňují orientačně nahlédnout na to, jak je prefrontální kůra aktivovaná v bolesti a ve strachu a srovnání jejich buněčné exprese pomocí imunohistochemických metod. Také přinášíme možné návrhy na studování překryvu neuronálních populací. Náš navrhovaný postup s použitím DREADDs metody se neosvědčil, proto navrhujeme metodu dále optimalizovat zvýšením výkonosti značení a užitím vhodných kontrolních skupin. Avšak pokud by se metoda stále zdála jako nevhodná, jako další krok navrhujeme optogenetiku jako potenciální metodu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Kristýna Ludínova Supervisor: PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. External supervisors: Dr. Manfred Oswald, Prof. Dr. Rohini Kuner Title of diploma thesis: Delineating Pain and Fear Engrams in the Prefrontal Cortex Pain is a complex process associated with activation of various brain centres. According to evidence of imaging studies in humans and rodents the medial prefrontal cortex (mPFC) ranks amongst the brain area consistently activated during painful perception. The mPFC circuits underlies functionally-distinct processes, such as pain, emotional response, decision-making, attention amongst others. However, the precise contribution of mPFC in pain related function remains to be unknown. The aim of the study was to delineate how pain and fear are manifested at the cellular level within the regions of PFC. By employing activity dependent neuronal labelling we tested if cellular ensembles activated in pain and fear behaviours within the mPFC are distinct. We investigated a potential use of activity-dependent DREADDs (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs) expression in order to test for the functional role of PFC ensembles in pain and fear behaviour. Our findings provide the potential insight of the c-Fos expression within the prefrontal cortex (PFC) separately in pain, fear and their comparison. They also propose future experiments for studying ensemble overlap. Our DREADDs approach to test the functional role of PFC in pain and fear behaviour proved not to be effective, and we suggest further optimisation of this method by increasing labelling efficiency and by using appropriate controls. However, if the method appeared to be unsuitable for our experiments again, we would propose using optogenetics potential approach as a next step.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristýna Ludínová 6.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristýna Ludínová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristýna Ludínová 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jan Zitko, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc.MUDr. Josef Herink, DrSc. 281 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 112 kB