text size

Komentovaný překlad: Passage of Rivers. In Jonathan Boniface, The Cavalry Horse and His Pack. The Long Riders' Guild Press: [neuvedeno], 2005., s. 233-254. ISBN 1 59048 172 0.

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Komentovaný překlad: Passage of Rivers. In Jonathan Boniface, The Cavalry Horse and His Pack. The Long Riders' Guild Press: [neuvedeno], 2005., s. 233-254. ISBN 1 59048 172 0.
Titile (in english):
Annotated Translation: Passage of Rivers. In Jonathan Boniface, The Cavalry Horse and His Pack. The Long Riders' Guild Press: [nd], 2005., s. 233-254. ISBN 1 59048 172 0.
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Lenka Kerumová, DiS.
Supervisor:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Opponent:
Mgr. Kateřina Ešnerová
Thesis Id:
206276
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Study programm:
Humanities (B6145)
Study branch:
English and American Studies — English for Intercultural Communication (AAA AK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
09/09/2019
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
jezdecký výcvik|jezdectvo|koně|komentovaný překlad|překladatelská analýza|překladatelské metody|překladatelské posuny|překladatelské problémy|vojenství
Keywords:
annotated translation|cavalry|horsemanship|horses|military|translation analysis|translation methods|translation problems|translation shifts
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je komentovaný překlad původního anglického textu, dosud nepřeloženého do českého/slovenského jazyka. Praktickou část tvoří překlad jedné kapitoly z vojenské jezdecké příručky „The Cavalry Horse and his Pack“, která dnes patří mezi tzv. zapomenuté knihy o praktickém jezdeckém umění. Ve vybrané kapitole se autor John. J. Boniface zaměřuje na problematiku překonávání vodních toků. Teoretická část práce se věnuje analýze původního textu, překladatelské metodě, popisu a rozboru hlavních překladatelských problémů s doprovodnými příklady, rozboru posunů a jejich řešení. Klíčová slova: jezdecký výcvik, jezdectvo, koně, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské metody, překladatelské posuny, překladatelské problémy, vojenství
Abstract:
ABSTRACT The aim of this thesis has been to translate and comment on the translation of a chapter from "The Cavalry Horse and His Pack" by U.S. Army officer John. J. Boniface, published in 1903, considered to be one of the principal books written on horsemanship. The theoretical part provides an analysis of the source text, the translation method, typology of main translation problems, translation shifts or problems, accompanied by examples. Key words: annotated translation, cavalry, horsemanship, horses, military, translation analysis, translation methods, translation problems, translation shifts
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lenka Kerumová, DiS. 20.33 MB
Download Abstract in czech Bc. Lenka Kerumová, DiS. 427 kB
Download Abstract in english Bc. Lenka Kerumová, DiS. 422 kB
Download Supervisor's review PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 100 kB
Download Opponent's review Mgr. Kateřina Ešnerová 306 kB
Download Defence's report 153 kB