velikost textu

Komentovaný překlad: Passage of Rivers. In Jonathan Boniface, The Cavalry Horse and His Pack. The Long Riders' Guild Press: [neuvedeno], 2005., s. 233-254. ISBN 1 59048 172 0.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Passage of Rivers. In Jonathan Boniface, The Cavalry Horse and His Pack. The Long Riders' Guild Press: [neuvedeno], 2005., s. 233-254. ISBN 1 59048 172 0.
Název v angličtině:
Annotated Translation: Passage of Rivers. In Jonathan Boniface, The Cavalry Horse and His Pack. The Long Riders' Guild Press: [nd], 2005., s. 233-254. ISBN 1 59048 172 0.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Kerumová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Kateřina Ešnerová
Id práce:
206276
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Angličtina pro mezikulturní komunikaci (AAA AK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jezdecký výcvik|jezdectvo|koně|komentovaný překlad|překladatelská analýza|překladatelské metody|překladatelské posuny|překladatelské problémy|vojenství
Klíčová slova v angličtině:
annotated translation|cavalry|horsemanship|horses|military|translation analysis|translation methods|translation problems|translation shifts
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této bakalářské práce je komentovaný překlad původního anglického textu, dosud nepřeloženého do českého/slovenského jazyka. Praktickou část tvoří překlad jedné kapitoly z vojenské jezdecké příručky „The Cavalry Horse and his Pack“, která dnes patří mezi tzv. zapomenuté knihy o praktickém jezdeckém umění. Ve vybrané kapitole se autor John. J. Boniface zaměřuje na problematiku překonávání vodních toků. Teoretická část práce se věnuje analýze původního textu, překladatelské metodě, popisu a rozboru hlavních překladatelských problémů s doprovodnými příklady, rozboru posunů a jejich řešení. Klíčová slova: jezdecký výcvik, jezdectvo, koně, komentovaný překlad, překladatelská analýza, překladatelské metody, překladatelské posuny, překladatelské problémy, vojenství
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis has been to translate and comment on the translation of a chapter from "The Cavalry Horse and His Pack" by U.S. Army officer John. J. Boniface, published in 1903, considered to be one of the principal books written on horsemanship. The theoretical part provides an analysis of the source text, the translation method, typology of main translation problems, translation shifts or problems, accompanied by examples. Key words: annotated translation, cavalry, horsemanship, horses, military, translation analysis, translation methods, translation problems, translation shifts
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Kerumová, DiS. 20.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Kerumová, DiS. 427 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Kerumová, DiS. 422 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Zuzana Jettmarová, M.A., M.Sc., Ph.D. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Ešnerová 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 153 kB