text size

A study of the long-term brightness and colour variations of the Be star 88 Herculis

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
A study of the long-term brightness and colour variations of the Be star 88 Herculis
Title (in czech):
Studie dlouhodobých změn jasnosti a barvy hvězdy se závojem 88 Herculis
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Kristián Vitovský
Supervisor:
prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Opponent:
Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
Thesis Id:
206230
Faculty:
Faculty of Mathematics and Physics (MFF)
Department:
Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Study programm:
Physics (B1701)
Study branch:
General Physics (FOF)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
12/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
hvězdy se závojem - spektroskopické dvojhvězdy - dlouhodobé časové změny
Keywords:
Be stars - spectroscopic binaries - long-term time variations
Abstract (in czech):
Za účelem analýzy změn v jasnosti a barvě na škále roků až desetiletí byly se- sbírány a vykresleny fotometrická pozorování hvězdy se závojem 88 Her z dvanácti různých zdrojů pokrývající období od 1968 do 2019 . Všechna použitá data byla buď dostupná v nebo byla ztransformována do Johnsnova Standardního systému. Od doby kdy začalo systematické fotometrické pozorování v sedmdesátých letech prošla hvězda třemi cykly dlouhodobých změn. Kvalitativním popisem všech tří cyklů je ukázáno, že hvězda nejspíše prochází změnami v barvě i jasnosti na ještě delší časové škále. Fotometrická pozorování jsou srovnána s vývojem intenzity emisní spektrální čáry Hα . Je ukázáno, že s malou změnou v definici odpovídá vývoj hvězdy popisu v literatuře označovaného jako Inverzní korelace. 1
Abstract:
Photometric observations of the Be star 88 Herculis from 12 different sources were collected covering a period from 1968 to 2019 for the purpose of studying variations on the timescale of years to decades. All the used data was either available in or transformed into the Johnson Standard system. Since systematic photometric observations began in the 1970’s the star underwent three long-term variation cycles that differ in strength and length. A quantitative description of each cycle is given. The data suggests that the star is also changing on an even longer timescale in both luminosity and colour. The photometric data was compared to the evolution of the Hα emission line and discussed in connection to possible physical models. It is shown that he object exhibits behavior that corresponds to what is described in literature as the Negative correlation. 1
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Kristián Vitovský 2.65 MB
Download Abstract in czech Bc. Kristián Vitovský 48 kB
Download Abstract in english Bc. Kristián Vitovský 48 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. 44 kB
Download Opponent's review Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D. 87 kB
Download Defence's report prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 152 kB