velikost textu

A study of the long-term brightness and colour variations of the Be star 88 Herculis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
A study of the long-term brightness and colour variations of the Be star 88 Herculis
Název v češtině:
Studie dlouhodobých změn jasnosti a barvy hvězdy se závojem 88 Herculis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristián Vitovský
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc.
Oponent:
Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D.
Id práce:
206230
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Astronomický ústav UK (32-AUUK)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
hvězdy se závojem - spektroskopické dvojhvězdy - dlouhodobé časové změny
Klíčová slova v angličtině:
Be stars - spectroscopic binaries - long-term time variations
Abstrakt:
Za účelem analýzy změn v jasnosti a barvě na škále roků až desetiletí byly se- sbírány a vykresleny fotometrická pozorování hvězdy se závojem 88 Her z dvanácti různých zdrojů pokrývající období od 1968 do 2019 . Všechna použitá data byla buď dostupná v nebo byla ztransformována do Johnsnova Standardního systému. Od doby kdy začalo systematické fotometrické pozorování v sedmdesátých letech prošla hvězda třemi cykly dlouhodobých změn. Kvalitativním popisem všech tří cyklů je ukázáno, že hvězda nejspíše prochází změnami v barvě i jasnosti na ještě delší časové škále. Fotometrická pozorování jsou srovnána s vývojem intenzity emisní spektrální čáry Hα . Je ukázáno, že s malou změnou v definici odpovídá vývoj hvězdy popisu v literatuře označovaného jako Inverzní korelace. 1
Abstract v angličtině:
Photometric observations of the Be star 88 Herculis from 12 different sources were collected covering a period from 1968 to 2019 for the purpose of studying variations on the timescale of years to decades. All the used data was either available in or transformed into the Johnson Standard system. Since systematic photometric observations began in the 1970’s the star underwent three long-term variation cycles that differ in strength and length. A quantitative description of each cycle is given. The data suggests that the star is also changing on an even longer timescale in both luminosity and colour. The photometric data was compared to the evolution of the Hα emission line and discussed in connection to possible physical models. It is shown that he object exhibits behavior that corresponds to what is described in literature as the Negative correlation. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristián Vitovský 2.65 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristián Vitovský 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristián Vitovský 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniela Korčáková, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 152 kB