velikost textu

Posturální odchylky a jejich kompenzace u nevidomých cyklistů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Posturální odchylky a jejich kompenzace u nevidomých cyklistů
Název v angličtině:
Compensation of postural dysbalances in blind cyclists
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jonáš Nedvěd
Vedoucí:
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Věra Knappová
Id práce:
206229
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompenzační cvičení, hipoterapie, vadné držení těla, nevidomý, zrakově hendikepovaný, postura
Klíčová slova v angličtině:
compensatory exercise, hippotherapy, poor posture, blind, visually impaired, posture
Abstrakt:
Abstrakt Název: Posturální odchylky a jejich kompenzace u nevidomých cyklistů Cíl práce: Cílem této diplomové práce je vytvoření kompenzačního pohybového programu pro zrakově indisponovanou klientku. Kompenzační pohybový program se zabývá pozitivním ovlivněním vadného držení těla a zmírněním bolestivosti vybraných svalových partií, a to zejména v okolí krční, hrudní a bederní páteře Metoda: Metodou výzkumu je kvalitativní zkoumání formou pretestu a posttestu. Práce je pojata jako kazuistika 31leté klientky se získaným postižením. V rámci kompenzačního pohybového programu bylo zvoleno cvičení ve fitness, kde bylo aplikováno uvolňovací, protahovací a posilovací cvičení. Dále byla praktikována hipoterapie pro zlepšení stability jednotlivých částí těla a zlepšení celkového držení těla. Pro ověření efektu programu byly použity testovací metody pro vadné držení těla dle Jaroše a Lomíčka, Matthiase a testu dle Jandy. Pro hipoterapii byl zvolen motorický test HHT. Výsledky: Kompenzační pohybový program pozitivně ovlivnil posturu klientky už po 3 měsících cvičení. Nedílnou součástí hipoterapie bylo i ovlivnění duševního stavu klientky, které může dodat motivaci do dalších cvičení. Klíčová slova: kompenzační cvičení, hipoterapie, vadné držení těla, nevidomý, zrakově hendikepovaný, postura
Abstract v angličtině:
Abstract Abstract title: Postural deviations and their compensations of blind cyclist Thesis objective: The objective of this thesis is to create a compensatory motional program for a visually impaired client. Compensatory motional program deals with the positive influence of defective body posture and pain alleviation of relevant muscular areas, particularly in the areas of cervical, thoracic and lumbar spine. Method: The research method is qualitative examinations by usage of pretest and posttest designs. The thesis is conceived as the case report of a 31-year-old patient with acquired handicap. Exercise in fitness center was selected as part of compensatory motional program with the application of stretching, relaxing and work-out exercise. Additionally, hippotherapy was practiced to improve the stability of individual body areas, as well as to generally enhance the body posture. The testing methods for defective body postures by Jaroš and Lomíček, Matthiase; as well as testing method by Janda, were applied for the verification of program effect. The HHT motor test was applied for the verification of hippotherapy. Results: Compensatory motional program positively influenced the body posture of the clients already after three months of exercise. The integral part of hippotherapy was also the influence of client´s emotional state of mind, that may motivate the client to continue with the exercise. Key terms: compensatory exercise, hippotherapy, poor posture, blind, visually impaired, posture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jonáš Nedvěd 4.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jonáš Nedvěd 224 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jonáš Nedvěd 221 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Věra Knappová 311 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 153 kB