velikost textu

Číslo π v netradičních úlohách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Číslo π v netradičních úlohách
Název v angličtině:
The number π in non-standard problems
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kukhtenko
Vedoucí:
Mgr. Michal Zamboj
Oponent:
Mgr. Derek Pilous
Id práce:
206207
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Číslo π, Ludolfovo číslo, netradiční úlohy, matematická konstanta
Klíčová slova v angličtině:
The number π, Ludolph’s number, non-standard problems, mathematical constant
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kukhtenko 4.28 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michal Zamboj 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Derek Pilous 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 155 kB