velikost textu

Eukaryotické exprese kyselých proteas.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Eukaryotické exprese kyselých proteas.
Název v angličtině:
Eukaryotic expression of acid proteases.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Vodolánová
Vedoucí:
RNDr. Petr Man, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Cyril Bařinka, Ph.D.
Id práce:
206177
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 05.09.2022
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kyselé proteasy, eukaryotické expresní systémy, nepenthesin I, neprosin
Klíčová slova v angličtině:
acid proteases, eukaryotic expression systems, nepenthesin I, neprosin
Abstrakt:
Abstrakt Nepenthesin I a neprosin jsou kyselé proteasy, které se přirozeně vyskytují v trávicích šťávách masožravých rostlin rodu Nepenthes. Oba enzymy jsou syntetizovány jako zymogeny, které jsou aktivovány v kyselém prostředí. Díky svým vlastnostem a štěpným preferencím jsou vhodné pro studium proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie či jako doplněk bezlepkové diety při celiakii. Protože v trávicích šťávách rostlin Nepenthes se vyskytují v nízké koncentraci a prokaryotický expresní systém nevykazoval uspokojivé výsledky, je snaha o nalezení vhodnějšího expresního systému pro produkci jejich rekombinantních forem, který by produkoval enzymy se stejnými vlastnostmi jako ty přírodní a zároveň poskytoval vysoké výtěžky. Cílem této práce je příprava expresních vektorů s geny nepenthesinu I a neprosinu pro transfekci do eukaryotických expresních systémů buněk S2 a HEK 293. Klíčová slova: kyselé proteasy, nepenthesin I, neprosin, expresní vektory
Abstract v angličtině:
Abstract Nepenthesin I and neprosin are acid proteases which are present in the pitcher fluid of carnivorous plants genus Nepenthes. Both enzymes are produced as zymogens which are activated in acidic conditions. Due to their properties and specific preferences, they are suitable for protein mass spectrometry or as a supplement in gluten-free diet of celiac patients. Quantity of the enzymes in the pitcher fluid is very low and the currently developer expression protocols do not show satisfactory results, we tried to find more suitable expression system. We would like to produce high quantitites of enzymes, which will have the same stability as natural ones. The aim of this work is preparation of expression vectors with nepenthesin I and neprosin genes for transfection into eukaryotic expression systems of S2 and HEK 293 cells. In Czech. Keywords: acid proteases, nepenthesin I, neprosin, expression vector
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Vodolánová 2.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Vodolánová 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Vodolánová 248 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petr Man, Ph.D. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Pavlíček, Ph.D. 529 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 153 kB