velikost textu

Kompetence českého a francouzského ředitele mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetence českého a francouzského ředitele mateřské školy
Název v angličtině:
Competences of Czech and French headmaster of kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Irena Cholinská
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Svobodová
Oponent:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Id práce:
206136
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompetence, mateřská škola, ředitel mateřské školy, případová studie, Francie, ISCED
Klíčová slova v angličtině:
competence, kindergarten, headmaster,case study, France, ISCED
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Irena Cholinská 4.97 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Svobodová 335 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jindřich Kitzberger 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB