velikost textu

Používání technik koučování jako motivačního nástroje při řízení pedagogického procesu ve Středisku volného času

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Používání technik koučování jako motivačního nástroje při řízení pedagogického procesu ve Středisku volného času
Název v angličtině:
Use of coaching techniques as a motivation tool in the management of the pedagogical process at the Leisure Center
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marcel Hlaváč
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Svobodová
Oponent:
PhDr. Martin Kursch, Ph.D.
Id práce:
206135
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Koučink, Uvědomění, Motivace, Rozvoj, Změna
Klíčová slova v angličtině:
Coaching, Awareness, Motivation, Develepment, Change
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marcel Hlaváč 1.14 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Svobodová 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Kursch, Ph.D. 535 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB