velikost textu

Ruské vojenské klamání při anexi Krymu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ruské vojenské klamání při anexi Krymu
Název v angličtině:
Russian military deception during the annexation of Crimea
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Oleksandr Lutsenko
Vedoucí:
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karel Svoboda, Ph.D.
Id práce:
206131
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Anexe Krymu, dezinformace, Krym, maskirovka, Rusko, propaganda, Ukrajina, vojenské klamání
Klíčová slova v angličtině:
Annexation of Crimea, disinformation, Crimea, maskirovka, Russia, propaganda, Ukraine, military deception
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je identifikace použití konkrétních metod maskirovky na Krymu a následně hodnocení jejich vlivu na celkový průběh operace. Při analýze bude zvláštní důraz kladen na desinformační a klamavé kampaně, které tvořily větší část vojenské operace. Práce je koncipována jako případová studie ruské vojenské operace k anexi Krymu v roce 2014. Autorem byl zvolen koncept vojenského klamání (teorie), který bude použit pro analýzu postupu jednotek na poloostrově (konkrétní případ). V kontextu vlivu metod maskirovky na celkový průběh vojenské operace práce došla k závěru, že takové metody se staly v zásadě klíčovými při postupu ruských vojenských jednotek na Krymu.
Abstract v angličtině:
Abstract The work aims to identify the use of specific maskirovka methods during the Russian military operation in the Crimea and subsequently to evaluate their impact on the overall operation. In the analysis, special emphasis will be positioned on disinformation and deceptive campaigns, which formed the bulk of the military operation. The work is conceived as a case study of Russian military operation on the annexation of Crimea in 2014. The author chose the concept of military deception (theory), which will be used to analyze the progress of units on the peninsula (a specific case). In the context of the impact of tactics and maskirovka methods on the overall military operation, the thesis after analysis concluded that such methods have become fundamentally crucial in the invasion of Russian military units in Crimea. The maskirovka aims to influence the enemy's decision-making process, which was fully achieved during the Crimean operation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Oleksandr Lutsenko 255 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Oleksandr Lutsenko 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Oleksandr Lutsenko 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Šír, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karel Svoboda, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB