velikost textu

Srovnání modelů pravděpodobností ve fotbalovém sázení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání modelů pravděpodobností ve fotbalovém sázení
Název v angličtině:
Comparison of Models for Probabilities in Football Betting
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
František Kožnar
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.
Id práce:
206128
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Obecná matematika (MOM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sázkové kurzy, regresní analýza, strojové učení
Klíčová slova v angličtině:
betting odds, regression analysis, machine learning
Abstrakt:
Cílem práce je porovnat různé statistické modely pro fotbalové kurzy a předpovědět co nejlépe chování týmu na základě historických výkonů týmu. Jsou zde nejméně tři možnosti, jak počítat pravděpodobnost, a to nelineární regrese, Poissonova regrese a metoda založená na strojovém učení. Myšlenkou je, že historické výkony týmů jsou dobré pro předpověď pro následující zápasy. Tedy můžeme vzít všechny zápasy v celé sezóně v Anglické Lize mistrů (380 zápasů) a použít data pro předpověď pravděpodobností pro další sezónu. Výsledné pravděpodobnosti by měli být porovnány se skutečnými výsledky a dle toho určíme nejlepší model.
Abstract v angličtině:
The aim of the thesis is to compare different statistical models for football betting odds and determine the best performing once based on the historical performance of sport teams. There are at least three possible approaches for computing the odds, namely logistic regression, Poisson regression and methods based on statistical machine learning. The idea is that the historical performance of teams is a good predictor of the future performance. Thus we can take the past performances, say all matches in the full season of the English Premier League (380 matches), and use these data for predicting the odds for the following season. The resulting odds should be compared with the actual results using the scoring rules, which will identify the best performing model.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce František Kožnar 873 kB
Stáhnout Příloha k práci František Kožnar 37 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce František Kožnar 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky František Kožnar 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D. 764 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Zdeněk Hlávka, Ph.D. 152 kB