velikost textu

Zajetí panovníků ve 14. a na počátku 15. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zajetí panovníků ve 14. a na počátku 15. století
Název v angličtině:
The capture of the monarchs in the 14th and the beginning of the 15th century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Matěj Šíma
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Sládková
Oponent:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Id práce:
205925
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B BI-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zajetí, věznění, středověk, Václav IV., Zikmund Lucemburský, Richard II., Jan II. Francouzský
Klíčová slova v angličtině:
capture, imprisonment, middle ages, Wenceslaw IV., Sigismund of Luxemburg, Richard II., John II. of France
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Matěj Šíma 3.34 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Sládková 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 380 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 152 kB