velikost textu

Výběrové kvantily

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výběrové kvantily
Název v angličtině:
Sample Quantiles
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iveta Hrušková
Vedoucí:
doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Stanislav Nagy
Id práce:
205905
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (B1101)
Obor studia:
Obecná matematika (MOM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
teoretický kvantil, výběrový kvantil, odhadování
Klíčová slova v angličtině:
theoretical quantile, sample quantile, estimating
Abstrakt:
Jestliže je rozdělení náhodné veličiny neznámé, nejsme schopni určit hodnotu teoretického kvantilu. Jsme-li však v situaci, kdy máme náhodný výběr z onoho rozdělení, můžeme teoretický kvantil odhadovat. Takový odhad pak nazveme vý- běrovým kvantilem. V této práci se zaměříme na devět často používaných variant výběrového kvantilu a budeme je porovnát podle platnosti vlastností, které má smysl po výběrovém kvantilu požadovat. Pro představu si podobu těchto vý- běrových kvantilů budeme ilustrovat na jednoduchém příkladu. Na závěr pak ukážeme, že všechny uvedené podoby výběrového kvantilu jsou konzistentními odhady teoretického kvantilu a následně se budeme zabývat konstrukcí intervalu spolehlivosti pro teoretický kvantil. 1
Abstract v angličtině:
If the distribution of random variable is uknown, we are not able to figure out the value of theoretical quantile. In case there is a random sample from this distribution, it is possible to estimate the value of theoretical quantile. This es- timation is called sample quantile. This work is focused on nine frequently used varieties of sample quantile. They will be compared by means of characteristics that can be examined when speaking about sample quantile. All these varieties will be demonstrated on simple example. Finally, there will be shown that all these versions of sample quantile are consistent estimators of theoretical quan- tile. The construction of confidence interval for theoretical quantile will be the topic of the final part of the work. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iveta Hrušková 667 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iveta Hrušková 38 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iveta Hrušková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Nagy 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D. 152 kB