velikost textu

Fiktivní náboženství ve videohrách a jejich vliv na herní design

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fiktivní náboženství ve videohrách a jejich vliv na herní design
Název v angličtině:
Fictional Religions in Videogames and Their Influence on Game Design
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jana Unzeitigová
Vedoucí:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Kolek
Id práce:
205885
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Videohry|fiktivní náboženství|herní náboženství|herní design|herní mechaniky
Klíčová slova v angličtině:
Videogames|fictional religions|videogame religions|game design|videogame mechanics
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Ve videohrách se setkáváme s náboženstvími, která herní designéři vytvořili v rámci vývoje a do herního designu tak implementují náboženské rituály, symboly a další prvky, které vymysleli speciálně pro potřeby dané videohry. Tato fiktivní náboženství se ale v každé z těchto videoher promítají rozdílným způsobem do narativních struktur, audiovizuálních prvků, a především mechanik videoher. Tato diplomová práce pomocí formální analýzy zjišťuje, jakou roli hrají fiktivní náboženství ve vzorku desíti vybraných videoher. Herní teoretici věří, že zapojení náboženství do různých vrstev herního designu může vytvořit imerzivnější zážitek a bohatší herní svět. Analýza potvrzuje a doplňuje jejich poznatky ohledně funkce náboženství při budování světa, architektury v něm přítomné a v mechanikách, které s sebou přináší. Objevuje motivy, které se opakují, jako je léčení, obrana, poskytování zdrojů, ale také tresty, které mohou hráčskou postavu při interakci s fiktivním náboženstvím postihnout.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): In videogames we frequently come across religions created by game designers for the sole purpose of game development. In these cases religious rituals, symbols and other elements invented for certain needs of videogames are implemented into game design. Those fictional religions differentiate from each other in how they are manifested in narrative structures, audiovisual elements and most importantly in videogame mechanics. This diploma thesis uses formal analysis in order to find out what role do fictional religions play in the context of ten chosen videogames. Game theoretics believe that integration of religion into various layers of game design can create more immersive game experience and richer game world. The analysis confirms and expands upon their findings about the function of religions in world building, ingame architecture and related mechanics. It discovers repetitive motifs like healing, defense, resource production and even punishments which can affect a player’s character as a result of interaction with fictional religions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jana Unzeitigová 2.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jana Unzeitigová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jana Unzeitigová 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Kolek 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 152 kB