velikost textu

Mozaiky a předmatematická gramotnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mozaiky a předmatematická gramotnost
Název v angličtině:
Mozaics and pre-matghematics literacy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Zuzana Poláková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Kaslová
Oponent:
Mgr. Radka Havlíčková
Id práce:
205856
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mozaiky; předškolní dítě; transformace mikro a makroprostoru; komparace strukturovaných celků; korekční procesy;
Klíčová slova v angličtině:
mosaics; pre-school child; transformation micro- and macro-space; comparison of sctructured wholes; correction process;
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Zuzana Poláková 2.31 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Kaslová 321 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Havlíčková 169 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB