text size

Material Conditions of Moral Conduct in Elizabeth Gaskell’s Mary Barton and North and South

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Material Conditions of Moral Conduct in Elizabeth Gaskell’s Mary Barton and North and South
Title (in czech):
Materiální podmíněnost morálního jednání v dílech Mary Barton a Sever a Jih Elizabeth Gaskellové
Type:
Diploma thesis
Author:
Lenka Prücknerová
Supervisor:
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Opponent:
Bernadette Higgins, M.A.
Thesis Id:
205755
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language — Pedagogy (N AJ-PG)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
Elizabeth Gaskellová, Mary Barton, Sever a Jih, Althusser, společenský román, materiální podmíněnost, morální jednání
Keywords:
Elizabeth Gaskell, Mary Barton, North & South, Althusser, social novel, material conditions, moral conduct
Abstract (in czech):
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza dopadu materiálních podmínek na rozličné . Tato práce využívá Althusserovu koncepci ideologie jakož systému imaginárních a konstitutivních reprezentací skutečnosti, a to s ohledem na ústřední témata této práce, kterými jsou třída a moralita. Althusserovy axiomy slouží nejenom jako třídní společnosti, avšak konceptuální páteř pro praktický rozbor obou zmíněných románů. Zájem Gaskellové o polaritu tříd je zkoumán i ohledem na její život a její místo v část rozebírá význam materiálních podmínek pro jeden z klíčových ide aparátů determinující morální jednání – náboženství. Mapuje jak náboženství poskytuje určité nástroje sociálním třídám, díky kterým se tyto třídy etablují, následně reprodukují a jsou zároveň snášeny a Klíčová eth Gaskellová, Mary Barton, Sever a Jih, Althusser, společenský román, materiální podmíněnost, morální jednání
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Lenka Prücknerová 595 kB
Download Abstract in czech Lenka Prücknerová 83 kB
Download Abstract in english Lenka Prücknerová 64 kB
Download Supervisor's review PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 307 kB
Download Opponent's review Bernadette Higgins, M.A. 153 kB
Download Defence's report PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 153 kB