velikost textu

Material Conditions of Moral Conduct in Elizabeth Gaskell’s Mary Barton and North and South

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Material Conditions of Moral Conduct in Elizabeth Gaskell’s Mary Barton and North and South
Název v češtině:
Materiální podmíněnost morálního jednání v dílech Mary Barton a Sever a Jih Elizabeth Gaskellové
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lenka Prücknerová
Vedoucí:
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Oponent:
Bernadette Higgins, M.A.
Id práce:
205755
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — pedagogika (N AJ-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Elizabeth Gaskellová, Mary Barton, Sever a Jih, Althusser, společenský román, materiální podmíněnost, morální jednání
Klíčová slova v angličtině:
Elizabeth Gaskell, Mary Barton, North & South, Althusser, social novel, material conditions, moral conduct
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza dopadu materiálních podmínek na rozličné . Tato práce využívá Althusserovu koncepci ideologie jakož systému imaginárních a konstitutivních reprezentací skutečnosti, a to s ohledem na ústřední témata této práce, kterými jsou třída a moralita. Althusserovy axiomy slouží nejenom jako třídní společnosti, avšak konceptuální páteř pro praktický rozbor obou zmíněných románů. Zájem Gaskellové o polaritu tříd je zkoumán i ohledem na její život a její místo v část rozebírá význam materiálních podmínek pro jeden z klíčových ide aparátů determinující morální jednání – náboženství. Mapuje jak náboženství poskytuje určité nástroje sociálním třídám, díky kterým se tyto třídy etablují, následně reprodukují a jsou zároveň snášeny a Klíčová eth Gaskellová, Mary Barton, Sever a Jih, Althusser, společenský román, materiální podmíněnost, morální jednání
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Prücknerová 595 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Prücknerová 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Prücknerová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bernadette Higgins, M.A. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 153 kB