velikost textu

Hip hop, město a identita: Rap jako postindustriální městská zkušenost na příkladu vybraných alb

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hip hop, město a identita: Rap jako postindustriální městská zkušenost na příkladu vybraných alb
Název v angličtině:
Hip-hop, city, and identity: Chosen albums as an example of rap as a post-industrial urban experience
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Jelínková
Vedoucí:
Mgr. Jan Sládek
Oponent:
doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Konzultant:
David Verbuč, M.A., Ph.D.
Id práce:
205727
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie (SG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hip hop|rap|New York|postindustrializace|Afroameričané|ghetto|deindustrializace|segregace|Wu-Tang Clan|Public Enemy
Klíčová slova v angličtině:
hip-hop|rap|New York City|post-industrialism|Afro-Americans|ghetto|deindustrialization|segregation|Wu-Tang Clan|Public Enemy
Abstrakt:
Cílem předložené bakalářské práce je ukázat, jak populární kultura reprezentuje socio-kulturně- ekonomicko-politický kontext, ve kterém vzniká. Práce se zaměřuje na hiphopovou kulturu, zasazuje ji do kontextu postindustriálního vývoje v New Yorku a ukazuje, jak byly symptomy postindustriálního města reprezentovány v rapových textech newyorských rapperů 90. let. Teoretická část je založena na výkladu konceptuálního uchopení studia populární hudby a následně vysvětluje problematický postindustriální vývoj v New Yorku. Hlavní výzkumnou otázku mé bakalářské práce je, jak byly symptomy postindustriálních změn reprezentovány v rapových textech. Reakcí na tyto změny byl vznik specifické kultury uprostřed městských ghett, která je zakotvena tzv. v zákonech ulice. Jak vyplývá z kvalitativní obsahové analýzy několika vybraných alb, v rapových textech jsou reprezentovány problémy afroamerické minority a odráží se v nich institucionalizovaný rasismus, městská politika spojená s výstavbou bytových projektů, pouliční kriminalita a nízká úroveň školství. Popisování každodenní reality v rapové hudbě je zároveň chápáno jako specifický způsob opozice vůči dominantní společnosti.
Abstract v angličtině:
The aim of presented thesis is to show how popular culture (illustrated with an example of hip-hop culture) represents socio-cultural, economical, and political context in which it arises. The thesis situates hip-hop in the context of post-industrial development in New York and shows how the symptoms of post-industrial city were represented in rap lyrics of the 90s. Theoretical part is based on explication of conceptual study of music and explains the problematic post-industrial change in New York. Empirical part uses qualitative content analysis of the lyrics from several albums to answer the research question of how rap lyrics represent the symptoms of post-industrial change. A specific culture, which is based on so-called street codes, arose in the post-industrial ghetto and is constantly present in the lyrics. This culture and its representations of events are considered to be a certain way of opposition to dominant society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Jelínková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Jelínková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Jelínková 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Sládek 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 407 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. 155 kB