velikost textu

Stanovení obsahových látek s antioxidační aktivitou v rostlinném materiálu (rešeršní práce)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení obsahových látek s antioxidační aktivitou v rostlinném materiálu (rešeršní práce)
Název v angličtině:
Determination of compounds with antioxidant activity in plant material (review)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Dvořáková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
Id práce:
205680
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Dvořáková 1.46 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Jana Dvořáková 103 kB