velikost textu

Superkritická fluidní extrakce pro izolaci biologicky aktivních látek z rostlinného materiálu (rešeržní práce)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Superkritická fluidní extrakce pro izolaci biologicky aktivních látek z rostlinného materiálu (rešeržní práce)
Název v angličtině:
upercritical fluid extraction for isolation of biologically active substances from plant material (review)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Diana Herbsová
Vedoucí:
Mgr. Veronika Pilařová, Ph.D.
Oponent:
Maria Khalikova, CSc.
Id práce:
205651
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Diana Herbsová 2.06 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Pilařová, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Maria Khalikova, CSc. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Petr Solich, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Diana Herbsová 51 kB