velikost textu

"Herr Lehmann". Westberlin der achtziger Jahre im Roman des Schriftstellers und Musikers Sven Regener

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
"Herr Lehmann". Westberlin der achtziger Jahre im Roman des Schriftstellers und Musikers Sven Regener
Název v češtině:
"Herr Lehmann". Západní Berlín osmdesátých let v románu spisovatele a muzikanta Svena Regenera
Název v angličtině:
"Herr Lehmann". West Berlin of the 1980s in the novel by writer and musician Sven Regener
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michal Žvachta
Vedoucí:
Christiane Poimer, Mag. phil.
Oponent:
PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Id práce:
205601
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — německý jazyk (N D-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Herr Lehmann, Západní Berlín, Pád Berlínské zdi, Rok 1989, Kreuzberg, Sven Regener
Klíčová slova v angličtině:
Herr Lehmann, West-Berlin, Fall of the Berlin Wall, Year 1989, Kreuzberg, Sven Regener
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se věnuje ztvárnění Západního Berlína osmdesátých let v románu Svena Regenera Herr Lehmann z roku 2001, který v českém překladu vyšel pod titulem Ještě jedno, pane Lehmanne. Cílem práce je tedy zachycení každodenního života a atmosféry berlínské čtvrti Kreuzberg těsně před pádem Berlínské zdi. Kreuzberg představoval a do současnosti stále představuje centrum alternativní kulturní scény. Tato berlínská čtvrť ve stínu Berlínské zdi proslula bouřlivým nočním životem, hustou sítí nočních klubů a otevřeností světu. Práce se vydává po stopách hlavního hrdiny Franka Lehmanna, kterému nikdo z jeho přátel neřekne jinak, než pan Lehmann, neboť brzy oslaví své třicáté narozeniny. Diplomová práce se nejprve ve své teoretické části věnuje „literárnímu prostoru“ jako významnému fenoménu literární vědy. Následuje představení samotného románu a jeho zasazení do historicko-literárního kontextu. Vlastní analýza představuje postupně dobu a dějiště románu, atmosféru Kreuzbergu osmdesátých let, charakteristiku postav a konečně zachycení politických událostí. Ve svém závěru nabízí práce také srovnání románu s filmovým zpracováním z roku 2003.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the depiction of West Berlin in the 1980s in a novel by Sven Regener Herr Lehmann written in 2001, which was published in Czech under the title Ještě jedno, pane Lehmanne. The aim of the thesis is to capture the everyday life and atmosphere of the Kreuzberg district of Berlin just before the fall of the Berlin Wall. Kreuzberg district has been still the center of an alternative cultural scene. In the shadow of the Berlin Wall, this district is famous for its boisterous nightlife, dense network of nightclubs and openness to the world. The thesis follows in the footsteps of the main character Frank Lehmann, called Mr. Lehmann by his friends, because in the novel, he will soon celebrate his thirtieth birthday. In the theoretical part, the thesis firstly deals with "literary space" as an important phenomenon of literary science. This theoretical part is followed by the presentation of the novel itself and its placement in the historical-literary context. The analysis of the novel itself gradually presents the time and scene of the story, the atmosphere of Kreuzberg in the 1980s, the characteristics of the characters and finally the displaying of political events. In its conclusion, the thesis also propose a comparison of the novel with the film adaptation of 2003.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Žvachta 986 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michal Žvachta 247 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michal Žvachta 243 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Christiane Poimer, Mag. phil. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. 156 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 153 kB