velikost textu

Příklad spolupráce galerie a mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příklad spolupráce galerie a mateřské školy
Název v angličtině:
Gallery and Preschool - an Example of Collaboration
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Kleinová
Vedoucí:
Mgr. Helena Kafková
Oponent:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Konzultant:
doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
Id práce:
205583
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
galerijní edukace, národní galerie, předškolní vzdělávání, kvalitativní výzkumná sonda, strategie nabídky galerijních programů
Klíčová slova v angličtině:
gallery education, National Gallery, pre-school education, qualitative research, strategy of gallery education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Kleinová 7.85 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Helena Kafková 417 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ak. mal. Ivan Špirk 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 154 kB