velikost textu

Buněčná senescence a choroby spojené se stárnutím

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Buněčná senescence a choroby spojené se stárnutím
Název v angličtině:
Cellular senescence and ageing-associated diseases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šimon Antoš
Vedoucí:
MUDr. Zdeněk Hodný, CSc.
Oponent:
RNDr. Daniela Horníková, Ph.D.
Id práce:
205526
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
buněčná senescence, stárnutí, nádorová onemocnění, ateroskleróza, osteoartritida, Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc, roztroušená skleróza, obezita, diabetes mellitus druhého typu
Klíčová slova v angličtině:
cellular senescence, ageing, cancer diseases, atherosclerosis, ostoarthritis, Alzheimer´s disease, Parkinson´s disease, multiple sclerosis, obesity, diabetes mellitus type two
Abstrakt:
Abstrakt V posledních letech stále více nálezů podporuje roli buněčné senescence v chorobách spojených se stárnutím. Buněčná senescence figuruje v těchto chorobách na několika úrovních a u několika z nich přímo podporuje patogenezi. Cílem této bakalářské práce je shrnout nejnovější poznatky týkající se mechanismu a působení buněčné senescence v patogenezi těchto chorob, jmenovitě nádorových onemocnění, aterosklerózy, osteoartritidy, neurodegenerativních onemocnění Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy nemoci a roztroušené sklerózy, obezity a diabetes mellitus druhého typu.
Abstract v angličtině:
Abstract In the last years more evidence supports the role of cellular senescence in ageing-associated diseases. Cellular senescence plays a role in these diseases on multiple levels and often directly supports their pathogenesis. The goal of this bachelor thesis is to summarize latest knowledge regarding the mechanism and the efect cellular senescence has in ageing-associated diseases, namely cancer, atherosclerosis, osteoarthritis, neurodegenerative diseases such as Alzheimer´s disease, Parkinson´s disease and multiple sclerosis, obesity and diabetes mellitus type two.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Antoš 1014 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Antoš 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Antoš 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniela Horníková, Ph.D. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Stanislav Vybíral, CSc. 152 kB