velikost textu

Studium cytotoxicity vývojových antimikrobiálních látek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium cytotoxicity vývojových antimikrobiálních látek
Název v angličtině:
Study on cytotoxicity of devolopmental antimicrobial substances
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marie Zádrapová
Vedoucí:
RNDr. Jana Kočíncová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
Id práce:
205513
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cytotoxicita; životnost buněk; hepatocyty; in vitro toxicita; inhibice metabolismu
Klíčová slova v angličtině:
cytotoxicity; cell viability; hepatocytes; in vitro toxicity; inhibition of metabolism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marie Zádrapová 1.25 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Kočíncová, Ph.D. 383 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB