velikost textu

Omezení nadužívání obalů jako cesta ke snížení množství obalového odpadu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení nadužívání obalů jako cesta ke snížení množství obalového odpadu
Název v angličtině:
Restricting the overuse of packaging: How to reduce the amount of packaging waste
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Valešová
Vedoucí:
Mgr. Petra Innemanová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Id práce:
205493
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nadužívání obalů, obalový odpad, snížení množství odpadu
Klíčová slova v angličtině:
overuse of packaging, packaging waste, waste reduction
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Valešová 1.21 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Innemanová, Ph.D. 397 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 154 kB