velikost textu

Stravování dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stravování dětí předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Název v angličtině:
Eating of preschool children with special educational needs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Daniela Šubrtová
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Id práce:
205467
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stravování, jídlo, předškolní věk, mateřská škola, zdravá strava
Klíčová slova v angličtině:
Eating, food, preschool children, preschool, healthy eating
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Daniela Šubrtová 6.15 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.79 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB