velikost textu

Environmentální výchova na I. stupni ZŠ - projekt recyklace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Environmentální výchova na I. stupni ZŠ - projekt recyklace
Název v angličtině:
Environmental Education in the Lower Grades of Primary Schools - A Recycling Project
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Dagmar Chromková
Vedoucí:
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
Oponent:
Jana Langrová
Id práce:
20527
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na environmentálni výchovu a vzdělávání na 1. stupni základní školy. Měla by přispět к řešení problému, jak zařadit environmentálni výchovu do výukového procesu. Práce předkládá popis projektu zaměřeného na výrobu a recyklaci surovin uskutečněného v průběhu dvou let ve dvou pátých třídách. Závěrem lze říci že jedním z efektivních způsobů integrace environmentálni výchovy a vzdělávání na 1. stupni je projektová metoda a práce podle kritického myšlení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The thesis is focused on environmental education and training on primary school. It should contribute to problem solving how to include environmental education in educational process on primary school. The thesis deals with the description of the project, which is focused on production and materials recycling. The pupils from fifth classes have successfully realized this project during two years. In conclusion it is possible to say that one of the most effective way, how to integrate environmental education and training on primary school is the project method and work with critical thinking method. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dagmar Chromková 12.26 MB
Stáhnout Příloha k práci Dagmar Chromková 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Dagmar Chromková 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Dagmar Chromková 5.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dagmar Chromková 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dagmar Chromková 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jana Langrová 359 kB