velikost textu

Geophysical imaging of landslides in various geological settings

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geophysical imaging of landslides in various geological settings
Název v češtině:
Geofyzikální průzkum sesuvů v různých geologických prostředích
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ezra Tadesse Haile
Vedoucí:
Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Petr Tábořík
Id práce:
205199
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Pro zjištění detailní stavby těla sesuvů v okolí města Mekele v severní Etiopii bylo, jakožto součást většího objemu geologických prací, provedeno měření pomocí mělké refrakční seismiky. Zájmová oblast je hornatá s hluboce zaříznutými údolími s prudkými svahy, do kterých je zaříznuta hlavní silnice spojující města na severu Etiopie s hlavním městem, Addis Abebou. Sesuvy jsou zde jedním z hlavních inženýrsko- geologických problémů. Především během období dešťů způsobují značné škody nejen na infrastruktuře oblasti, ale i na polích a plodinách. Hlavním cílem prací bylo zjistit geotechnické parametry geologického prostředí a stanovit konkrétní příčiny vzniku sesuvů. Získané informace budou použity pro územní plán rozvoje oblasti. Dalším z cílů prací je je získat informace o potenciálním výskytu stavebních surovin a případných dalších geohazardů ohrožujících stávající či plánované stavby. Výsledky měření ukazují, že tělesa sesuvů jsou tvořena materiálem s velmi nízkými hodnotami rychlostí P-vln (nesoudržný, nekonsolidovaný materiál). Podloží sesuvů tvoří pevné sedimenty charakterizované zvýšenými (relativně) hodnotami rychlostí šíření P-vln. Povedlo se identifikovat geometrii sesuvů a zjistit mocnosti nestabilních sedimentů. Zjistilo se, že akumulovaný materiál na úpatí skal, ve kterém je vedeno těleso silnice, je tvořen nezpevněnými sedimenty. Nestabilitu svahů dále zvyšuje hlavní silnice přitěžující svrchní části sesuvů. Pokud jsou svahy přitíženy dodatečnými stavbami (zvýšení zatížení svahu) či snížením únosnosti materiálu tvořícího svah (například zářezem či zvýšením obsahu vody) doposud stabilní svah se stane nestabilním.
Abstract v angličtině:
Abstract A geophysical survey using the seismic refraction tomography(SRT) was carried out to study a landslide areas in Mekele, Northern Ethiopia as a part of large investigation. The study area is characterized by steep topography and a road cut of Addis Ababa-Tigray main road which has a high economic benefit for the country. In the study areas landslides are one of the most frequent geo-hazard phenomena. They are frequently damaging the road as well as the farming land, mainly during the rainy seasons. The main objective of this investigation is to produce explanatory report providing information about geotechnical properties of rocks and soils and the cause of landslides in the area. The information is utilized for planning a land use and for various kinds of engineering constructions. In addition, the obtained data and interpretation models provides information about construction material resources, identification and remediation of another geo-hazards with impact on the location, design and construction of engineering structures, and selection of potential sites for the ongoing constructions. The landslide material was characterized by a low seismic velocity. A layer of consolidated clastic rocks are considered to be the landslide bedrock and it is represented by a relatively high velocity. The results of the refraction survey identified the geometry of the failure surface and the changes in thickness of landslide materials. The accumulated material at the foot of the slopes is an unconsolidated material. The main road going through the landslide causes load on the crown of the landslide and results in slope instability. When stability conditions of the slope are disturbed either by the increase of stress imposed on the slope and / or by the decrease in strength of the earth material building up the slope and it involves enmass downward movement of earth material under the influence of gravity so that the materials could move easily.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ezra Tadesse Haile 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ezra Tadesse Haile 200 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ezra Tadesse Haile 277 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Valenta, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Petr Tábořík 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Vratislav Blecha, CSc. 152 kB