velikost textu

Kompenzační cvičení pro Přesuny na sněhu a ledu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompenzační cvičení pro Přesuny na sněhu a ledu
Název v angličtině:
Compensatory exercises for military ski touring
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Krajcigr
Vedoucí:
Mgr. Karel Sýkora
Oponent:
Mgr. Eva Prokešová
Konzultant:
kpt. MUDr. Radek Pohnán
Id práce:
205173
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Vojenská tělovýchova (51-600700)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Vojenská tělovýchova (TVS_VT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kompenzační cvičení, zdravotní cvičení, svalová nerovnováha, Přesuny na sněhu a ledu.
Klíčová slova v angličtině:
compensatory exercise, health exercise, muscle imbalance, military ski touring.
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kompenzační cvičení pro Přesuny na sněhu a ledu Cíle: Vytvořit sborník cviků, sloužících ke kompenzaci svalových dysbalancí u příslušníků Armády České republiky pro Přesuny na sněhu a ledu. Metody: Práce je analyticko–empirického charakteru. Je zde použita metoda návrhu a demonstrace. V teoretické části je využita deskriptivně– –analytická metoda, na základě které byl vytvořen sborník cviků. Výsledky: Z analýzy dostupné literatury byly stanoveny svaly, které jsou při Přesunech na sněhu a ledu přetěžovány a byl vytvořen sborník cviků s metodickým popisem. Klíčová slova: kompenzační cvičení, zdravotní cvičení, svalová nerovnováha, Přesuny na sněhu a ledu.
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Compensatory exercises for military ski touring Objectives: Create a collection of exercises which is supposed to serve as a guide for compensating muscles imbalances among the Army of the Czech Republic members in the course of military ski touring. Methods: The bachelor thesis corresponds with an analytically-empirically based study of observational type. There were used the design and demonstration methods and methods of descriptive and analytical statistics in the theoretical part. Results: Due to the analysis of the literature review were determined muscles groups which are overloaded during military ski touring. A collection of compensatory exercises with exact methodical descriptions was created. Keywords: compensatory exercise, health exercise, muscle imbalance, military ski touring.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Krajcigr 4.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Krajcigr 429 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Krajcigr 337 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Krajcigr 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Sýkora 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Eva Prokešová 175 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. 152 kB