velikost textu

Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy
Název v angličtině:
Comparison of tests endurance of the annual examination of czech soldiers in physical training
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Marek Gintner
Vedoucí:
Mgr. Karel Sýkora
Oponent:
Mgr. Michal Vágner, Ph.D.
Id práce:
205171
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Vojenská tělovýchova (51-600700)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Vojenská tělovýchova (TVS_VT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
armáda, testování, tepová frekvence, měření zdatnosti, plavání, běh
Klíčová slova v angličtině:
army, testing, heart rate, fitness measurement, swimming, running
Abstrakt:
Abstrakt Název: Porovnání vytrvalostních testů výročního přezkoušení vojáků AČR z tělesné přípravy Cíle: Hlavním cílem této práce bylo porovnání hodnot tepových frekvencí v čase při provedení testů v běhu na 12 minut a 300 metrů plavání. Klíčové byly výsledky probandů, kteří test splnili dle norem AČR. Metody: Komparační párová studie byla provedena na 14 probandech Vojenského oboru Univerzity Karlovy. Každý dobrovolník, který se zúčastnil testování, provedl dva zátěžové testy: 3000 metrů běhu a 300 metrů plavání s týdenním odstupem mezi nimi. Během testů byly snímány změny tepové frekvence. Výsledky: Bylo potvrzeno, že mezi oběma testy jsou signifikantní statistické rozdíly vzhledem k naměřené tepové frekvenci. Klíčová slova: armáda, testování, tepová frekvence, měření zdatnosti, plavání, běh
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Comparison of tests endurance of the annual examination of czech soldiers in physical training Goals: The main goal of this work is to compare the values of heart rates during the running test for 12 minutes and 300 metres swimming test. We are mostly interested in the results of subjects, who will accomplish the tests according to standards of the Czech army. Methods: Comparative pair study was realized with 14 subjects, students of Military physical education at Charles University. Every volunteer, who participated in the testing, accomplished two physical tests: 3000 metres of running and 300 metres of swimming with a week-long distance between them. Heart rate changes were recorded during the tests. Results: It was confirmed that there were significant statistical differences between the two tests considering the measured heart rate. Key words: army, testing, heart rate, fitness measurement, swimming, running
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marek Gintner 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marek Gintner 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marek Gintner 90 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Karel Sýkora 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Vágner, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Lubomír Přívětivý, CSc. 152 kB