velikost textu

Odběr moči na mikrobiologické vyšetření u dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odběr moči na mikrobiologické vyšetření u dětí
Název v angličtině:
Urine collection for microbiology testing in children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Terézia Malá
Vedoucí:
Mgr. Petra Sedlářová
Oponent:
Mgr. Jana Nováková, MBA
Id práce:
205169
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (BVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá problematikou odběru moče na mikrobiologické vyšetření u novorozenců a kojenců. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii vylučovací soustavy. Dále jsou zde uvedeny techniky vyšetření odebraného vzorku moče a podrobnější informace o mikrobiologickém vyšetření moče. Praktická část zkoumá použití jednotlivých technik odběru a transportu vzorku moče na dětských a novorozeneckých odděleních fakultních nemocnic v Praze a v Bratislavě. Po vyhodnocení výsledků je v závěre práce uvedený doporučený postup pro odběr moče na mikrobiologické vyšetření a návrh edukačního materiálu. Edukační materiál se zabývá správnou technikou odběru středního proudu moče a mohl by sloužit zdravotnickému personálu jako edukační pomůcka pro rodiče. Klíčová slova: vylučovací soustava, anatomie vylučovací soustavy, fyziologie vylučovací soustavy, vyšetření moči, mikrobiologické vyšetření, odběr moče
Abstract v angličtině:
Abstrakt The bachelor thesis deals with the issue of urine collection for microbiology testing in newborns and infants. The theoretical part describes anatomy and physiology of the urinary system. It also mentions possible techniques for obtaining a urine sample and deals with microbiological examination of urine in more detail. The practical part examines the used methods of sampling and trasport of the collected urine sample at children's and neonatal departments of faculty hospitals in Prague and Bratislava. At the end of the thesis there is a recommended procedure for urine collection for microbiological examination and a proposal of an educational material for the collection of medium urine stream, which could serve mainly to parents as an helpful leaflet. Key words: urinary system, urinary system anatomy, urinary system physiology, urine examination, microbiological examination, urine collection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Terézia Malá 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Terézia Malá 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Terézia Malá 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Sedlářová 539 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Nováková, MBA 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Jana Málková, CSc. 152 kB