velikost textu

Využití matematiky v ekonomických úlohách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití matematiky v ekonomických úlohách
Název v angličtině:
Applications of mathematics in economy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Škrhová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Oponent:
Mgr. Derek Pilous
Id práce:
205157
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ekonomie, matematika, chování firmy, funkce
Klíčová slova v angličtině:
economics, mathematics, company’s behavior, function
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Škrhová 1.08 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 173 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Derek Pilous 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB