text size

Analýza fotbalové hry dětí v mladší přípravce

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Analýza fotbalové hry dětí v mladší přípravce
Titile (in english):
Analysis of the football game of children U8
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Patrik Zemánek
Supervisor:
Jaroslav Teplan
Opponent:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Thesis Id:
205131
Faculty:
Faculty of Physical Education and Sport (FTVS)
Department:
Sportovní hry (51-600300)
Study programm:
Physical Education and Sport (B7401)
Study branch:
Physical Education and Sport (TVS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
10/09/2019
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Fotbal, mladší přípravka, analýza, děti, fotbalové dovednosti
Keywords:
Football, Young preparation, Analysis, Children, Football abilities
Abstract (in czech):
Abstrakt Název Analýza fotbalové hry dětí v mladší přípravce Cíle Cílem této práce je kvantifikovat a porovnat herní činnosti jednotlivce v utkání u dětí v mladší přípravce u špičkového týmu v ČR a dvou týmů klubů na výkonnostní úrovni, ale s rozdílným zaměřením na výchovu mládeže. Metody K vytvoření této práce je využito observační průřezové studie, sběr dat probíhá pořízením videozáznamů během utkání týmů zapojených do výzkumu. Následuje rozhovor s trenéry a analýza získaných dat. Výzkum zahrnuje vulnerabilní skupinu nezletilých osob ve věku 7 - 9 let z důvodu zjištění lepších postupů pro zlepšování kvality herního projevu dětí ve fotbale. Výsledky Výzkumem bylo zjištěno, že fotbalový tým hrající na nejvyšší úrovni v ČR, oproti týmům hrajícím na nižší úrovni, se zaměřuje více na individuální herní dovednosti hráče. Ve hře hráči situace řeší soubojem 1 proti 1, ale také přihrávkou. Týmy mladších přípravek by se tedy v tréninku měly více zabývat řešením situace jak osobním soubojem 1 proti 1, a snažit se obejít soupeře individuálně, tak nácvikem správné plnohodnotné přihrávky. Dalším doporučením pro týmy hrající na nižší úrovni je snaha o zvýšení počtu tréninků, jelikož další trénink je pro rozvoj dovedností velmi významný. V neposlední řadě bych vyzdvihl důležitost pořádání náborových dní pro děti předškolního a mladšího školního věku. Klíčová slova: Fotbal, mladší přípravka, analýza, děti, fotbalové dovednosti
Abstract:
Abstract Title Analysis of children's football game in young preparation Objectives The objective of this thesis is to quantificate and compare the individual football skills during the football match by kids in young preparation of the top Czech team and two teams at performance level, but with different aim on children education. Methods To form this thesis I used observational cross-sectional study, the data pick up is taken during football matches by purchasing a video. An interview withcoaches and the data analysis follows. The research obtains vulnerable group of minors in age 7 - 9 years, in reason to find out the better ways of improving the quality of childrens football game. Results By this research was found out, that the top quality football club aims it's game, in comparison with the lower quality football clubs, more on individual football abilities and skills. In game, situations are whether solved by encounter 1 against 1or by passing. Teams of young preparation should aim the trainings mostly on the encounters 1 against 1 a solve the situation individually, and practising a rightfully-fledged passing. Next recommendation for lower quality football teams is the effort of increasing the number of trainings per week, because another training is very important for the skill development. Last but not least, I would highlight the importance of the recruitment days for pre-school and primary school children. Keywords: Football, Young preparation, Analysis, Children, Football abilities
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Patrik Zemánek 1.73 MB
Download Abstract in czech Bc. Patrik Zemánek 125 kB
Download Abstract in english Bc. Patrik Zemánek 82 kB
Download Supervisor's review Jaroslav Teplan 210 kB
Download Opponent's review Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 223 kB
Download Defence's report PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB