velikost textu

Sportovní pohybová aktivita hráčů fotbalu v žákovských kategoriích v týdenním režimu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sportovní pohybová aktivita hráčů fotbalu v žákovských kategoriích v týdenním režimu
Název v angličtině:
The level of sporting physical activity during the week in junor categories of football players
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Miroslav Grobár
Vedoucí:
Jaroslav Teplan
Oponent:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Id práce:
205115
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Indares, pohybová aktivita, fotbal, mládež
Klíčová slova v angličtině:
Indares, physical activity, football, youth
Abstrakt:
Abstrakt Název: Sportovní pohybová aktivita hráčů fotbalu v žákovských kategoriích v týdenním režimu Cíle: Cílem práce je sledování a zhodnocení objemu sportovních pohybových aktivit pro žákovské kategorie hráčů fotbalu u týmu AC Sparta Praha U-14 a FC Tempo Praha U-15 v rámci celého týdne. Současně bylo cílem konfrontovat objem spor- tovních pohybových aktivit se zdravotními doporučeními o pohybových aktivi- tách pro zdravý vývoj jedinců v této věkové kategorii. Metody: Pro tuto bakalářskou práci byl využit internetový systém Indares k získání dat o sportovních PA respondentů. Byla použita výzkumná metoda online dotazování. Výzkumný soubor byl tvořen hráči věkové kategorie U-14 z klubu AC Sparta Praha (n = 13; věk = 13, 7; SD = 0, 6) a U-15 z klubu FC Tempo Praha (n = 18; věk = 14, 7; SD = 0, 5). Výsledky: Fotbalem stráví hráči fotbalu v žákovských kategoriích 78, 8 % času z celko- vého týdenníh objemu, 21, 2 % času připadá na ostatní sportovní PA. Hráči AC Sparta Praha dosáhli průměrně vyššího času stráveného sportovními PA než hráči FC Tempo Praha v týdenním režimu. Hráči AC Sparta Praha strávili průměrně 113, 2 minut/den sportovními PA, zatímco hráči FC Tempo Praha 70, 2 mi- nut/den. Sparťané dosáhli v průměru hodnoty 4813, 2 MET-minut/týden, hráči FC Tempo Praha dosáhli hodnoty 2880, 6 MET-minut/týden, čímž oba týmy překo- naly dopručení (ACSM). Průměrné denní hodnoty energetického výdeje dosaho- valy u hráčů AC Sparta Praha 12, 6 kcal/kg/den, u hráčů FC Tempo Praha pak hodnoty 6, 7 kcal/kg/den. Klíčová slova: Indares, pohybová aktivta, týden, fotbal, mládež 11
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The level of sporting physical activity during the week in junior categories of foot- ball players Purpose: The purpose of the research was to determine the level of sporting physical activity in the weekly routine of the teams AC Sparta Prague U-14 and FC Tempo U-15. Another purpose was to evaluate the level of the sporting physical activity in relation to selected health recommendations on physical activity. Methods: In this bachelor’s thesis an online system Indares was used for the acquirement data of respondents. Acquirement of the data I also used the method of online questionings. Football players participated in the research of AC Sparta Prague U-14 (n = 13; average age = 13, 7; standard deviation = 0, 6) and football players of the team FC Tempo Praha U-15 (n=18; average age=14,7; standard deviation=0,5). Results: Sporting physical activity with the greatest number of minutes was football. Participants spend 78, 8 % of the sporting physical activities time during the week. They spend 21, 2 % of the time doing other sports. Players of AC Sparta Prague reached higher average daily value of the time spent with sporting physical activities in weekly mode than players of FC Tempo Pra- gue. Average daily value of the time spent with sporting PA was 113, 2 minutes/day for players of AC Sparta Prague, for players of FC Tempo Pra- gue was 70, 2 minutes daily. AC Sparta Prague players reached the value 4813, 2 MET-minutes/week as FC Tempo Prague players reached the value 2880, 6 MET-minutes/week. With this level of value both teams ful- filled the ACSM health recommedation. Average daily energetic expendi- ture reached by AC Sparta Prague’s players 12, 6 kcal/kg/day, by FC Tempo Prague’s players 6, 7 kcal/kg/day. Key words: Indares, physical activity, football, youth 11
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Miroslav Grobár 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Miroslav Grobár 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Miroslav Grobár 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jaroslav Teplan 278 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 228 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. 153 kB