velikost textu

Reflexe fenoménu camorry v dílech Roberta Saviana Gomora a Opak smrti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe fenoménu camorry v dílech Roberta Saviana Gomora a Opak smrti
Název v angličtině:
Reflection of Camorra Phenomenon in Roberto Saviano´s Works Gomorrah and The Opposite of Death
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Černá
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Monika Červenková
Id práce:
205110
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Italianistika — Německý jazyk a literatura (ITA NJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
camorra|Roberto Saviano|organizovaný zločin|italská próza
Klíčová slova v angličtině:
Camorra|Roberto Saviano|organized crime|Italian prose
Abstrakt:
Abstrakt Reflexe fenoménu camorry v dílech Roberta Saviana Gomorra a Opak smrti V moderním světě, kde prim hrají peníze a moc, se stále více prosazují zločinecké organizace. Jednou z nich je italská camorra, stěžejní téma děl neapolského novináře Roberta Saviana. Tato bakalářská práce analyzuje dvě z jeho klíčových prací (Gomora a Opak smrti), aby pronikla do tajů kampánského organizovaného zločinu a odhalila ekonomické, politické, sociální a další důvody vedoucí k tomu, že se stále více lidí přidává k tomuto „legalizovanému“ teroru. Práce se nejdříve pokouší poodkrýt fakta týkající se historie camorry a jejího obrazu v italské literatuře – první zmínky, klíčová díla, vybraní autoři a reportéři. V krátkém medailonku se dotýká osobnosti Roberta Saviana a zmiňuje několik jeho dalších knih. Hlavní část tvoří tematický rozbor dvou výše uvedených děl. Zásadním východiskem je vytvoření náhledu na ilegální aktivity camorry, její strukturu a fungování v různých sférách veřejného života. Na konkrétních příkladech se ukazuje vliv camorry na životy lidí v této oblasti – jak osob, které jsou její přímou součástí, tak i jednotlivců, kteří proti ní bojují, popřípadě pouze pasivně přihlížejí a mlčí. Práce dále posuzuje obě díla z hlediska tematického a lexikálního, poskytuje jejich žánrové zařazení a přibližuje figuru vypravěče. V závěrečné části je zhodnocen Savianův přínos v procesu obžaloby camorry a je poukázáno na skutečnost, že fenomén Gomora (zejména seriál natočený podle knihy) má vliv na současnou mladou generaci. Klíčová slova: camorra – Roberto Saviano – organizovaný zločin – italská próza
Abstract v angličtině:
Abstract Reflection of Camorra Phenomenon in Roberto Saviano's works Gomorrah and The Opposite of Death In the modern world where money and power are the principal agents, criminal organizations assert an increasing amount of power. One of those organizations is the Italian Camorra, a principal topic in the works of the Neapolitan journalist Roberto Saviano. This thesis attempts to analyse two of his key books, Gomorrah and The Opposite of Death, in order to penetrate the mysteries of organized crime in Campania, to discover economic, politic, social and other reasons leading to the fact that an ever-increasing number of individuals are joining this „legalized“ form of terror. The thesis first tries to reveal facts related to the history of Camorra and its reflection in Italian literature – the first mentions, key works, selected authors and journalists. A short profile is offered on the personality of Roberto Saviano and some of his other books. A topical analysis of two books mentioned above represents a principal part of the paper. It predominantly focuses on Camorra's illegal activities, on its structure and operation under various acpects of public life. Specific examples are used to illustrate how Camorra influences the life of people in this area – either of those who are embodied in this organization or those who fight her or only sit back and say nothing. The two books are also reviewed from the point of view of the themes and lexicon. The genre is defined and so is the narrator. Furthermore, an evaluation is presented of Saviano’s contribution to the Camorra trial's charge and a conclusion is made about the fact that the Gomorrah phenomenon (particularly the series based on book) affects the current young generation. Key words: camorra – Roberto Saviano – organized crime – Italian prose
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Černá 524 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Černá 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Černá 94 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alice Flemrová, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Červenková 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Pavel Štichauer, Ph.D. 152 kB